50%-os beszerzési támogatás szolgáltatóknak is

Ginop 2.1.8-17Utolsó utáni lehetőség

Talán így lehet jellemezni a 2017. november 6-án megjelent GINOP-2.1.8-17-es azonosító számú, A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén című pályázati felhívást. Mindenesetre egy érdekes támogatási lehetőséggel van dolgunk.

Pályázati szakértők számára talán azt lehet mondani, hogy a régi GOP-1.3.1-11/C pályázattal mutat sok egyezőséget abban a tekintetben, hogy ez a kiírás is valamiféle innovációs tevékenységet támogat, amihez eszközöket vagy immateriális javakat szerezhet be a pályázó cég. A cél az, hogy a fejlesztés révén új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jöjjön létre vagy új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerüljön sor. Ezen célnak könnyen megfelelhet egy olyan gyártó gép, berendezés, amellyel olyan új gyártási technológiát viszünk a vállalkozás életébe, amely korábban még nem volt jelen. Erre lehet példa egy modern CNC gép beszerzése, ha a gyártó vállalat korábban még nem használt ilyen technológiával felszerelt gépeket. Semmiképpen sem támogatható viszont például egy olyan CNC eszterga beszerzése, amelyből már többel is rendelkezik a társaság. Az innovációt tehát az adott cég szintjén kell megítélni, és bizonyítani a bírálók felé.

A pályázati felhívás keretében 50%-os támogatási mértékkel minimum 5, maximum 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni de minimis támogatási jogcímen. Ez utóbbi azért fontos információ mert, ha a pályázó már kimerítette a 3 pénzügyi évben összesen kapható 200 000 eurós limitet, akkor nem fog tudni indulni a pályázaton. Erre egyébként jó esély lehet, hiszem több azidei évben megjelent kombinált pályázati kategória is de minimis jogcímen nyújtja támogatást. Fontos behatárolni a pályázati projektek méreteit. A minimum 5 millió Ft támogatás miatt legalább nettó 10 milliót Ft-ot elérő beszerzéssel lehet indulni a pályázaton, míg nettó 30 millió Ft-nál nem érdemes sokkal nagyobb projektben gondolkodni, hiszen az 50%-os támogatási mérték miatt úgysem nő az igényelhető támogatás összege. Lényeges információ, hogy nem merül fel közbeszerzési kötelezettség mind az értékhatár, mind a K+F jelleg miatt.

Fontos feltételek vannak a pályázni szándékozó cégek esetében. Az egy, teljes lezárt üzleti éves működés és az 1 fő átlagos statisztikai állományi létszám már-már szokásosnak mondható. A fejlesztendő tevékenységek körét illetően viszont üdítő kivétel, hogy nem csak gyártó cégek indulhatnak, hanem a szolgáltató vállalkozások (pl. egészségügyi vállalkozások, takarító cégek, szervizek) előtt is megnyitja az utat a pályázásra a felhívás. K+F pályázat lévén kizártak viszont azok cégek, akik a GINOP 2-es prioritásban (K+F prioritás) már nyertek, vagy bírálat alatt van pályázatuk. Nem igazán érthető, hogy az egyéni vállalkozókat miért zárja ki a felhívás a pályázók köréből, de sajnos csak kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok pályázhatnak.

Az elszámolható költségek között az eszközök esetében egy VTSZ lista korlátozza a beszerezhető gépek körét, míg a szoftverek esetében ugyanezt teszi a TESZOR lista. Érdekes kitétel, hogy csak maximum 4 darab költségtétel elszámolására van lehetőség. A teljes projekt megvalósítására 6 hónap áll a rendelkezésre, amely elég rövid, így sietni kell majd a rendelésekkel nyerést követően. 

GINOP pályázati kategória lévén csak Pest megyén kívüli helyszínen lehet a projektet megvalósítani. Nem engedi meg a felhívás a trükközést sem, vagyis a pár napja, hete alapított vidéki telephelyet nem fogadja el megfelelő helyszínként, így csak olyan megvalósítási helyszínnel pályázhatunk, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre került.

A pályázatok december 6-tól nyújthatók be, és a nagy népszerűségre tekintettel a pályázati keret gyors kimerülése várható, így akit érdekel a lehetőség, annak javaslom, haladéktalanul kezdje meg az előkészületeket a pályázat elkészítése érdekében.

EURO Pályázat elérhetősége