Bonyolult, de elszámolható, ha otthon töltjük a céges elektromos autót

Töltheti az autóját otthon a vállalkkozó?Az adótörvények valóban nem tartalmaznak külön rendelkezést a cégautóként üzemeltetett elektromos személygépkocsi üzemanyagköltségének elszámolására, ha az áramot egy magánháztartás hálózatából vételezik, ezért – Surányi Imréné, okleveles közgazda véleménye szerint – az egyéb szabályokból kiindulva a következő megoldás lehetséges.

A vállalkozásnak (a cégnek) megállapodást kellene kötnie az elektromos autó töltésére azzal a magánszeméllyel, akinek a nevére számlázza a közüzemi szolgáltató az áramdíjat úgy, hogy ezért munkadíjat nem kap, de – az elektromos autó töltése során felhasznált árammal arányosan kiszámított díj kimutatása alapján – a felmerült költséget megtéríti számára.

A megállapodást célszerű megbízási szerződés formájában írásba foglalni, a kimutatást a feleknek (a cégnek és a magánszemélynek egyaránt) ajánlott jóváhagyni, a kifizetésről pedig bizonylatot kell kiállítani, és mindezeket a bizonylatmegőrzés szabályai szerint kell kezelni.

Az így dokumentált költségtérítés a cégnél személyi jellegű, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításként számolható el (amellyel a társasági adó alapját nem kell megnövelni, feltéve hogy az áramot adó magánszemély megfelel a taotörvény 3. számú melléklet B) fejezetének 3. pontjában foglaltaknak, illetve ha annak nem felelne meg, akkor a taotörvény 8.  paragrafus (1) bekezdésének d) pontja alapján igazolható, hogy a személygépkocsi a vállalkozási tevékenységet szolgálja). A cégnek a kifizetést a 08-as bevallásban fel kell tüntetnie.

Az érintett magánszemélynél ez a költségtérítés olyan önálló tevékenységből származó bevétel, amellyel szemben a nála felmerült igazolt kiadás elszámolható. Az igazolásra a közüzemi számla és az említett kimutatás szolgál.

Mivel a cég adóelőleg-levonásra kötelezett kifizető, a kifizetési bizonylathoz csatolni kell a magánszemély adóelőleg-nyilatkozatát, amelyben levonandó költségként ez esetben értelemszerűen a kimutatás szerinti díjösszeg (100 százalék) levonandó költség szerepelhet, azaz adóelőleg-alap nem lesz [szja-törvény 47. § (2) bekezdés ca) pont].

A magánszemélynek ezt a költségtérítést és az elszámolt költséget az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában kell bevallania, annak ellenére, hogy emiatt adót nem kell fizetnie.

Ha a felek nem vállalják az elektromos autó töltése során felhasznált árammal arányos díj kimutatását, átalányban fizetett költségtérítésről is megállapodhatnak, azonban ekkor adóelőleg-alapként (illetve adóalapként) a kifizetett összeg 90 százaléka – mint önálló tevékenységből származó jövedelem – adó- és járulékköteles.

Forrás: adozona.hu