Mi is az a Webes Ügysegéd?

Mi is az a Webes Ügysegéd?Két éve indult, de még alig ismerik. Mit kell tudni róla és hogyan, milyen ügyek intézésére használható a weboldal?

Ez lényegében egy olyan államigazgatási üzemeltetésű weboldal, ahol a magánszemélyek hivatalos ügyeiket intézhetik. 2015 IV. negyedévében hozták létre, de még mindig nem ismert az emberek körében. A könyvelők voltak kénytelenek beletanulni, ezért rendszeresen előfordul, hogy a magánszemély például egy gépjármű törzskönyv pótlása miatt is hozzájuk fordul. (Minél inkább igyekeznek a jogászok a saját uralmuk körébe vonni a mindennapi életünket, annál inkább csökken irántuk az emberek bizalma. Sokkal inkább fordulnak egy könyvelőhöz a megoldandó problémáikkal. Például szállásadói nyilatkozat benyújtása, stb.)

Tudnunk kell arról is, hogy a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosítja az igénybe vevőt, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé. Lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül. Így a Webes Ügysegédben intézhető ügyek nem kizárólag Ügyfélkapus azonosítással, hanem emellett Telefonos Azonosítással is elérhetőek.

A Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala – amely a webes ügysegédet üzemeltette, - jogutódlással 2016. december 31-ével megszűnt.

A Hivatal megszűnését követően a Személyes Ügyfélszolgálat feladatait a BFKH XIII. Központi Okmányirodai Főosztály látja el változatlan formában és helyszínen a 1133 Budapest, Visegrádi utca 110. címen. Okmányügyeinket így változatlanul személyesen a kormányablakokban intézhetjük. További részletes tájékoztatót a kormanyhivatal.hu -n találunk és az okmányirodákban, interneten pedig a „Webes Ügysegéd" segítségével intézhetjük ügyeinket. 0-24 órában továbbra is várja hívásaikat Magyarországról a 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal.

A webes ügysegéd segítségével 13 fő témakörhöz kapcsolódó ügyeket intézhetünk. Például: erkölcsi bizonyítvány, jármű, tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról, egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek, stb.

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek a következők:

  • Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése
  • Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése
  • Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
  • Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása
  • Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
  • Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
  • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos események bejelentése
  • Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról
  • Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő saját adatainak megtekintése, lekérdezése.

Ez nem túlzottan sok ügy, ahhoz képest, hogy az egyéni vállalkozónak mennyi mindent kell jelentgetnie.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint a változásbejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően kezdeményezhetők.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton nem folytatható le.

Igen nagy problémát jelentett, hogy a könyvelők nem kaptak részletes tájékoztatást arról, hogy az eddig az ÁNYK útján beküldhető űrlapok, adatlapok, amelyeknek különböző verziói számítógépeikre lementésre kerültek, a webes eljárás bevezetésétől kezdődően nem használhatók.

A korábban számítógépre lementett űrlapok mostani beküldése az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény értelmében nem megfelelő bejelentésnek fog minősülni, azzal a következménnyel, hogy joghatás kiváltására sem lesz alkalmas, vagyis nem változtatják meg az adatot.

Tehát az egyéni vállalkozóról szóló törvény tartalmazza a különböző bejelentésekre vonatkozó szabályokat. Ezen kívül szakembereknek célszerű ismerni a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól.

Forrás: ado.hu